Visi dan Misi Bahagian Kejururawatan

Visi & Misi Bahagian Kejururawatan

VISI

Visi Bahagian Kejururawatan adalah bersama-sama menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik melalui profesionalisma kejururawatan

MISI

  1. Memajukan profesyen kejururawatan ke tahap nilai yang tinggi
  2. Meningkatkan pengetahuan dan inovasi serta mendidik mentaliti kelas pertama
  3. Mengurus isu kejururawatan secara konstruktif dan produktif
  4. Menambahbaik dan mengekalkan piawaian kualiti perkhidmatan kejururawatan
  5. Meningkatkan serta mengukuhkan mekanisma implementasi dan pemantauan perkhidmatan kejururawatan
Copyright © 2015 - Nursing Division, Ministry of Health Malaysia