Unit Perancangan Sumber Manusia Kejururawatan

Unit Perancangan Sumber Manusia Kejururawatan

FUNGSI

Merancang dan mengurus keperluan sumber tenaga manusia kejururawatan di fasiliti KKM seperti;-

  1. Memberi input mengenai cadangan penempatan, pertukaran dan persaraan pilihan anggota jururawat.
  2. Menetap dan menyediakan norma keperluan anggota jururawat di fasiliti KKM.
  3. Mengenalpasti keperluan perjawatan di fasiliti KKM dengan membuat unjuran mengikut keperluan jururawat diseluruh Negara.
  4. Meneliti, mengkaji serta menentukan keperluan permohonan perjawatan dari Jabatan Kesihatan Negeri/Hospital/Institusi.
  5. Mengurus dan mengendalikan Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Kejururawatan .
  6. Menyediakan Kertas cadangan berkaitan dengan Perjawatan/kenaikan pangkat dan perkembangan profesion Kejururawatan.
Copyright © 2015 - Nursing Division, Ministry of Health Malaysia