Unit Pentadbiran & Kewangan

Unit Pentadbiran & Kewangan

FUNGSI

 1. Mengurus dan Menyelaras perkara-perkara berkaitan sistem fail dan persuratan, prasarana pejabat dan hal ehwal pentadbiran.
 2. Mengurus segala urusan perkhidmatan dan perjawatan bagi semua pegawai dan kakitangan BKj.
 3. Menyelaras dan mengurus rekod perkhidmatan anggota melalui sistem HRMIS seperti LNPT, cuti, laporan tahunan anggota, rekod peribadi, pengisytiharan harta.
 4. Mengurus dan menyediakan laporan kad perakam waktu bagi Pegawai dan kakitangan BKj.
 5. Mengurus dan mengendalikan stor, aset dan inventori pejabat dari aspek perolehan, pendaftaran, pemeriksaan, pelupusan dan hapus kira.
 6. Mengurus dan menyelaras hal-hal kewangan seperti pembayaran tuntutan, elaun-elaun, perolehan dan perkhidmatan yang dibeli.
 7. Mengurus dan memantau peruntukan belanja Mengurus dan Pembangunan BKj.
 8. Mengurus dan menyelenggara perihal kenderaan Jabatan.
 9. Mengurus Anggaran Belanjawan Mengurus (ABM) tahunan, dasar baru, one off dan penambahan perjawatan utk BKj.
 10. Mengendalikan baucer bayaran iGFmas untuk semua perolehan dan tuntutan yang dikendalikan oleh BKj.
 11. Bertanggungjawab mengendalikan kutipan hasil (iGFmas) seperti pendaftaran mel, akuan terimaan juruwang dan penyelia, serahan kutipan ke Unit Kewangan BKP,KKM.
 12. Bertanggungjawab atas aktiviti dan laporan (audit pentadbiran & kewangan, audit kewangan dan naziran kewangan).
 13. Mengendalikan Mesyuarat Ketua Unit dan semua jawatankuasa dalam Bahagian.
Copyright © 2015 - Nursing Division, Ministry of Health Malaysia