Unit Pembangunan Piawaian Kualiti Kejururawatan

PENGENALAN

 Unit Pembangunan Piawaian Kualiti Kejururawatan ditubuhkan untuk mengawasi dan memantau sekuruh fasiliti kesihatan dari segi piawaian bagi memastikan kualiti kejururawatan sentiasa pada tahap yang optima dengan mengikut piawaian yang ditetapkan.

OBJEKTIF

Untuk meningkatkan perkhidmatan kejururawatan melalui penggalakkan komitmen Jururawat dalam program peningkatan kualiti.

FUNGSI

 1.  Merancang strategi bagi pelaksanaan dan peningkatan kualiti perkhidmatan kejururawatan.
 2. Menyelaras dan menganalisa pencapaian pelaksanaan aktiviti kualiti perkhidmatan  kejururawatan di hospital dan kesihatan awam:-
  i) National Nursing Indicator Approach (NNIA)
  ii) National Nursing Audit (NNA) – Hospital
  iii) National Nursing Audit (NNA) – Public Health
  iv) National Operating Room Nursing Audit (NORNA)
  v) Mentoring Programe For Nurses
  vi) Patient Safety Goals
  vii) Quality Assurance (QA)
 3. Menganalisa laporan program aktiviti kualiti kejururawatan bagi  memastikan  kualiti perkhidmatan yang berterusan