Unit Teknologi Maklumat

Unit Teknologi Maklumat

Fungsi

  1. Merancang dan menguruskan keperluan peralatan dan sistem ICT di BKj.
  2. Menyelaras perancangan dan pemantauan projek-projek ICT BKj.
  3. Mengurus dan membuat latihan ICT.
  4. Membangunkan, melaksana, memantau dan menyelenggara sistem aplikasi.
  5. Memastikan Portal BKj dikemaskini setiap masa.
  6. Merancang dan memperkukuhkan infrastruktur ICT BKj serta memastikan rangkaian setempat (LAN) di BKj beroperasi dengan baik dan boleh dicapai sepanjang masa.
  7. Memberikan khidmat sokongan teknikal kepada setiap aduan ICT BKj.
  8. Memastikan penyelenggaraan peralatan ICT dan sistem di BKj dibuat selaras dengan aktiviti dan perancangan Kementerian.
  9. Memberi khidmat nasihat dan sokongan teknikal kepada semua pengguna di BKj yang memerlukan.
  10. Memberikan khidmat penyediaan multimedia dan sokongan teknikal persembahan bagi acara-acara anjuran BKj.
Copyright © 2015 - Nursing Division, Ministry of Health Malaysia