The 19 joint Malaysia Singapore Nursing Conference

EVENT | The 19 joint Malaysia Singapore Nursing Conference

Pendaftaran peserta semasa pre wokshop tersebut.

Pendaftaran peserta semasa pre wokshop tersebut.

17.12.14 – Preworkshop Conference

Bengkel Pra seminar the 19th joint malaysia singpore Nursing conference 2014 telah diadakan pada 17 desember 2014. Tema pada tahun 2014 adalah fokus kepada isu semasa yang menumpukan kepada pengurusan kesihatan iaitu “together for safety”. Program yang dilaksanakan pada pre seminar ini termasuklah penyelidikan dan juga audit klinikal supaya mencapai standard yang diperlukan sesi dialog juga memberikan peserta peluang untuk menjelaskan dan memberikan cabaran untuk melaksanakan isu keselamatan kepada pesakit.

Dr. Nor'Aishah Abu Bakar dan Dr.Ahmad Muzammil Abu Bakar membentangkan "implementing incident reporting and learning system : Introduction to root cause analysis"

Dr. Nor’Aishah Abu Bakar dan Dr.Ahmad Muzammil Abu Bakar membentangkan “implementing incident reporting and learning system : Introduction to root cause analysis”


Pihak urusetia sedang menyediakan goodies untuk kegunaan bengkel pra seminar dan seminar

Pihak urusetia sedang menyediakan goodies untuk kegunaan bengkel pra seminar dan seminar


Dato' Dr. faraizah bt Dato'Abd.Karim membentangkan "Ensuring the safety of blood transfusion  and its blood products"

Dato’ Dr. faraizah bt Dato’Abd.Karim membentangkan “Ensuring the safety of blood transfusion
and its blood products”


Peserta bengkel pra seminar mendengar taklimat yang diberikan.

Peserta bengkel pra seminar mendengar taklimat yang diberikan.

Peserta sedang bergerak untuk bertukar bilik bagi mendengar taklimat tajuk yang lain

Peserta sedang bergerak untuk bertukar bilik bagi mendengar taklimat tajuk yang lain

event

Copyright © 2015 - Nursing Division, Ministry of Health Malaysia