Lawatan Pemantauan Penggunaan Fasiliti Hospital Ampang

EVENT | Lawatan Pemantauan Penggunaan Fasiliti Hospital Ampang

Borang pemantauan diedarkan kepada kakitangan Hospital Ampang.

Borang pemantauan diedarkan kepada kakitangan Hospital Ampang.

Lawatan Pemantauan penggunaan fasiliti hospital ampang yang diadakan pada 30 Oktober 2014 oleh Unit Amalan Swasta dan Fasiliti,Lembaga Jururawat Malaysia. Lawatan ini bertujuan untuk memberikan latihan amal proram kejururawatan bagi Institusi latihan kejururawatan.

Penerangan diberikan kepada kakitangan Hospital Ampang.

Penerangan diberikan kepada kakitangan Hospital Ampang.


Sesi soal jawab bersama kakitangan Hospital Ampang.

Sesi soal jawab bersama kakitangan Hospital Ampang.

Gambar kenangan bersama kakitangan Hospital Ampang yang terlibat semasa pemantauan ini.

Gambar kenangan bersama kakitangan Hospital Ampang yang terlibat semasa pemantauan ini.

event

Copyright © 2015 - Nursing Division, Ministry of Health Malaysia