Unit Pengenalan

Unit Pengenalan

  • Unit Kurikulum

  • Unit Peperiksaan

  • Unit Pembangunan Profesion (CPD)

  • Unit Amalan Kejururawatan (Hospital Dan Kesihatan Awam)

  • Unit Amalan Swasta Dan Fasiliti

  • Unit Penyelidikan Dan Pembangunan Kualiti

  • Unit Pendaftaran dan APC

  • Unit Pendaftaran TPC / Globalisasi

Copyright © 2015 - Nursing Division, Ministry of Health Malaysia